IT

In opdracht van IT-bedrijven leg ik ingewikkelde technische onderwerpen uit in Jip-en-Janneketaal. Zo overtuigen ze beslissers en eindgebruikers die niets begrijpen van hun jargon.

Complete Automation | Itvanced | H&F Electronics | Stepco | A3bc | SchoolDesk